ปิดทำการ : ทุกวันจันทร์

Hotline : 094-946-6495
081-446-0841

Line :artanddesignschool
เกี่ยวกับรร. : ผลงานที่ผ่านมา
 
ออกแบบกราฟฟิก
เหมาะสำหรับ
กราฟฟิกดีไซน์เนอร์ , Creative , AE , Art Director, คนที่สนใจงานด้านสื่อสิ่ง พิมพ์, สือโซเซียล, โทรทัศน์และภาพยนตร์
 
ออกแบบและสร้างเว็บไซต์
เหมาะสำหรับ
Web Developer, Web Designer , เจ้าของธุรกิจ
 
ตัดต่อและผลิตสื่อมัลติมีเดียโทรทัศน์ ภาพยนตร์ Motion Graghic, CG
เหมาะสำหรับ
editor , Producer , Production , นักโฆษณา
 
การ์ตูนอนิเมชั่นและออกแบบผลิตภัณฑ์
เหมาะสำหรับ
Animator, ผู้ที่สนใจออกแบบผลิตภัณฑ์
 
เขียนแบบและออกแบบสถาปัตยกรรม
เหมาะสำหรับ
มัณฑณกร, forman,วิศวกรรมโยธา, มัณฑณศิลป์, ผู้ที่สนใจออกแบบบ้าน, บู๊ธ คอนโด
 
คอร์สสำหรับบุคคลทั่วไป
เหมาะสำหรับ
บุคคลทั่วไป,ผู้เริ่มต้นใช้คอมพิวเตอร์
 
 
 
 
 
 
ตารางเดือนพฤศจิกายน

update 17 พ.ย.

ระเบียบการเรียน การขอรับใบประกาศนียบัตร การชำระเงิน สาขารัชโยธิน สาขารามคำแหง
 
หลักสูตร : GRAPHIC DESIGN
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
       
595 จันทร์ - ศุกร์ 9.00 -15.00(5) 13 -20 ธ.ค รามคำแหง
เฉพาะ วันพุธ เริ่มเรียน 13.00-18.00
593 จันทร์ - ศุกร์ 9.00-15.00 (5) 3 -10 ธ.ค รัชโยธิน
594 จันทร์-พฤหัส 18.00-21.00 9 - 24 ธันวาคม
โปรโมชั่น ลด 500
รัชโยธิน
       

589

เสาร์ 9.00-15.00(5) 23 พ.ย. -28 ธ.ค.
รามคำแหง12
590 เสาร์ 9.30-15.30(5) 30 พ.ย. - 4 ม.ค63 รัชโยธิน
       
591 อาทิตย์ 9.00-15.00 (5) 1 ธ.ค-5 ม.ค63
(Pho) เหลือ 7 ที่นั่ง
รามคำแหง 12
592 อาทิตย์ 9.30-15.30 (5) 1 ธ.ค-5 ม.ค63
(Illustrator)
รัชโยธิน
 
หลักสูตร : เร่งรัดออกแบบ Adsโฆษณา 2 วัน (Workshop)
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
1 เสาร์ 9.00 - 17.00 (7) 23 , 30 พ.ย.
รัชโยธิน
2 พฤหัส - ศุกร์ 9.00 - 17.00 (7) 21 - 22 พ.ย รามคำแหง/รัชโยธิน
 
หลักสูตร : PHOTOSHOP CC For Graphic design
& Social Media ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
12 เสาร์ 9.00 - 15.00 น. 30 พ.ย - 21 ธ.ค รัชโยธิน
13 อังคาร-ศุกร์ 9.00 - 15.00 น. 26 - 29 พ.ย. รามคำแหง/รัชโยธิน
 
หลักสูตร : PHOTOSHOP ADVANCED
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
2 พฤหัส -ศุกร์ 9.00 - 16.00 (6) 28 -29 พ.ย รามคำแหง/รัชโยธิน
3 เสาร์ - อาทิตย์ 9.00 - 16.00 (6) 7 - 8 ธ.ค รัชโยธิน
 
หลักสูตร : INFOGRAPHIC By Illustrator
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
4 เสาร์ 9.00-15.00 (5) 23,30 พ.ย, 7ธ.ค
โปรโมชั่น ลด 500
รามคำแหง / รัชโยธิน
 
หลักสูตร : STICKER LINE
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
2 อาทิตย์ 9.00 - 15.00 (5) 8 - 29 ธ.ค รามคำแหง/รัชโยธิน
3 จันทร์-พฤหัส 9.30 - 15.30 (5) 25 - 28 พ.ย รามคำแหง
 
หลักสูตร : GRAPHIC DESIGN ADVANCED
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic design มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
43 อาทิตย์ 9.00 - 16.00 (6) 10 พ.ย.-8 ธ.ค.(5วัน)
เหลือ 2 ที่นั่ง
รัชโยธิน
44 อาทิตย์ 9.00 - 16.00 (6) 22 ธ.ค - 19 ม.ค รัชโยธิน / รามคำแหง
 
หลักสูตร : INDESIGN CC
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic design มาก่อน ยกเว้นน.รที่ทำเกี่ยวกับโรงพิมพ์
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
52 เสาร์

10.00 - 17.00 (6)

16,23 พ.ย.
เหลือ 2 ที่นั่ง

รัชโยธิน
 
หลักสูตร : Charecter Design (Photoshop , Illustrator)
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
4 อาทิตย์ 9.00 - 15.00 (5) 8 - 29 ธ.ค
รัชโยธิน
5 เสาร์ 9.00 - 15.00 (5) 16 พ.ย - 7 ธ.ค รัชโยธิน
 
หลักสูตร : After Effect (Premiere CC12 ชม. ชำระเพิ่ม 3,600)
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Illustrator มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
After Effect เสาร์ 9.00-16.00 (6) 7-28 ธันวาคม
รัชโยธิน
Premiere เสาร์ 9.00-16.00 (6) 7,14 ธ.ค.
รามคำแหง
After Effect จันทร์ -ศุกร์ 9.00 -13.00 (4) 2 - 9 ธ.ค.
รามคำแหง/รัชโยธิน
Premiere
พุธ - ศุกร์ 9.00 - 13.00 (3) 27 - 29 พ.ย
รามคำแหง/รัชโยธิน
 
หลักสูตร : AUTOCAD
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
94 เสาร์ 9.00-16.30 (6.30) 23 พ.ย-21 ธ.ค.(5ครั้ง) เหลือ 6 ที่นั่ง
รามคำแหง
129 อาทิตย์ 9.00-16.30 (6.30) 15 ธ.ค - 12 ม.ต 63 รัชโยธิน
 
หลักสูตร : 3D STUDIO MAX 2015
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic design มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
89 จันทร์ - ศุกร์ 9.30 - 16.30 (6)
2 - 9 ธันวาคม (6วัน) รามคำแหง/รัชโยธิน
88 เสาร์ 9.30 - 16.30 (6) 23 พ.ย-29 ธ.ค.(6วัน) รัชโยธิน
 
หลักสูตร : 3D STUDIO VIZ +Vray
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน photoshoop มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
95 อาทิตย์ 9.00 - 15.30 (5.3) 24 พ.ย-22 ธ.ค.(5วัน) รามคำแหง
96 จันทร์ - ศุกร์ 10.30-17.00 (5.3) 25 - 29 พ.ย. (5วัน) รามคำแหง/รัชโยธิน
94 เสาร์ 9.00 - 15.30 (5.3) 23 พ.ย-21 ธ.ค.(5วัน) รัชโยธิน
 
หลักสูตร : SOLIDWORKS
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
26 อาทิตย์ 9.00 - 16.00 (6) 8 - 29 ธันวาคม รัชโยธิน/รามคำแหง
 
หลักสูตร : SketchUp
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
28 เสาร์ 9.00 - 16.00 (6) 30 พ.ย. , 7 ธ.ค. รามคำแหง
29 ส- อา 9.00 - 16.00 (6) 7 - 8 ธันวาคม รามคำแหง / รัชโยธิน
 
หลักสูตร : คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Microsoft Office)
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
92 เสาร์ 9.00 - 17.00 (7) 30 พ.ย. ,7,14 ธ.ค.
รามคำเเหง
94 อาทิตย์ 9.00 - 17.00 (7) 8,15,22 ธันวาคม
เหลือ 4 ที่นั่ง
รัชโยธิน
93 จันทร์ - พุธ 9.00 - 17.00 (7) 2 - 4 ธันวาคม รัชโยธิน / รามคำแหง
 
หลักสูตร : Microsoft Excel Advance 12 ชม.
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
10 เสาร์-อาทิตย์ 9.00 - 16.00 (6) 14 -15 ธ.ค. รามคำเเหง
9 อาทิตย์ 9.00 - 16.00 (6) 1 , 8 ธันวาคม รัชโยธิน / รามคำแหง
 
หลักสูตร : DRAMWEAVER CC for Responsive Web Design
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ

เวลา

เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
133 เสาร์ - อาทิตย์ 9.30-16.30 น (6) ต้นเดือนธ.ค รัชโยธิน
 
หลักสูตร : JOOMLA
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
3 เสาร์-อาทิตย์ 10.00-17.00 (6) ติดต่อเจ้าหน้าที่ รัชโยธิน
 
หลักสูตร : WORDPRESS
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
17 เสาร์ 10.00–17.00 (6) ติดต่อเจ้าหน้าที่ รัชโยธิน
 
 
 
 

  โรงเรียนคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการออกแบบเชิงศิลป์
เลขที่ 19/5-6 ซอยรามคำแหง 12 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240
© Copy Right Reserved 2005 . Since April 07. Line ID : artanddesignschool