ปิดทำการ : ทุกวันจันทร์

Hotline : 094-946-6495
081-446-0841

Line :artanddesignschool
เกี่ยวกับรร. : ผลงานที่ผ่านมา
 
ออกแบบกราฟฟิก
เหมาะสำหรับ
กราฟฟิกดีไซน์เนอร์ , Creative , AE , Art Director, คนที่สนใจงานด้านสื่อสิ่ง พิมพ์, สือโซเซียล, โทรทัศน์และภาพยนตร์
 
ออกแบบและสร้างเว็บไซต์
เหมาะสำหรับ
Web Developer, Web Designer , เจ้าของธุรกิจ
 
ตัดต่อและผลิตสื่อมัลติมีเดียโทรทัศน์ ภาพยนตร์ Motion Graghic, CG
เหมาะสำหรับ
editor , Producer , Production , นักโฆษณา
 
การ์ตูนอนิเมชั่นและออกแบบผลิตภัณฑ์
เหมาะสำหรับ
Animator, ผู้ที่สนใจออกแบบผลิตภัณฑ์
 
เขียนแบบและออกแบบสถาปัตยกรรม
เหมาะสำหรับ
มัณฑณกร, forman,วิศวกรรมโยธา, มัณฑณศิลป์, ผู้ที่สนใจออกแบบบ้าน, บู๊ธ คอนโด
 
คอร์สสำหรับบุคคลทั่วไป
เหมาะสำหรับ
บุคคลทั่วไป,ผู้เริ่มต้นใช้คอมพิวเตอร์
 
 
 
 
 
 
ตารางเดือนกันยายน

update 23 ส.ค

ระเบียบการเรียน การขอรับใบประกาศนียบัตร การชำระเงิน สาขารัชโยธิน สาขารามคำแหง
 
หลักสูตร : GRAPHIC DESIGN
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
       
587 อังคาร - ศุกร์ 9.00 - 16.00 (6) 10-18 ก.ย. รามคำแหง
584 จันทร์ - ศุกร์ 9.00 - 15.00 (5) 2 ก.ย - 9 ก.ย (6วัน) รัชโยธิน
       

585

เสาร์ 9.00 - 15.00 (5) 7 ก.ย - 12 ต.ค.
รามคำแหง12
586 เสาร์ 9.30 - 15.30 (5) 7 ก.ย - 12 ต.ค.
เหลือ 3 ที่นั่ง
รัชโยธิน
       
582 อาทิตย์ 9.00 - 15.00 (5) 25 ส.ค.- 29 ก.ย.
(Pho) เต็มแล้วค่ะ
รามคำแหง 12
588 อาทิตย์ 9.00 - 15.00 (5) 15 ก.ย.-20 ต.ค.
(Ill) เหลือ 7 ที่นั่ง
รามคำแหง 12
583 อาทิตย์ 9.30 - 15.30 (5) 1 ก.ย - 6 ต.ค รัชโยธิน
 
หลักสูตร : เร่งรัดออกแบบ Adsโฆษณา 2 วัน (Workshop)
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
2 เสาร์ 9.00 - 17.00 (7) 7 ,14 ก.ย.
รามคำแหง
1 พฤ -ศ 9.00 - 17.00 (7) 5 - 6 กันยายน รามคำแหง/รัชโยธิน
 
หลักสูตร : PHOTOSHOP CC For Graphic design
& Social Media ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
12 เสาร์ 9.00 - 15.00 น. 7 ก.ย - 28 ก.ย รามคำแหง/รัชโยธิน
13 อังคาร - ศุกร์ 9.00 - 15.00 น. 3 - 6 กันยายน รามคำแหง/รัชโยธิน
 
หลักสูตร : PHOTOSHOP ADVANCED
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
2 เสาร์-อาทิตย์ 13.00 -18.00 31 ส.ค, 1 ก.ย รัชโยธิน
3 อาทิตย์ 9.00 - 16.00 (6) 1, 8 กันยายน รัชโยธิน
 
หลักสูตร : INFOGRAPHIC By Illustrator
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
5 อาทิตย์ 9.00 - 15.00 (5) 1,8 และ 15 ก.ย รัชโยธิน/รามคำแหง
4 จ - พ 9.00 - 15.00 (5) 2 - 4 กันยายน รัชโยธิน/รามคำแหง
 
หลักสูตร : STICKER LINE
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
2 อังคาร - ศุกร์ 9.30 - 15.30 (5) 10 - 13 กันยายน รามคำแหง /รัชโยธิน
 
หลักสูตร : GRAPHIC DESIGN ADVANCED
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic design มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
43 อาทิตย์ 9.00 - 16.00 (6) 8 ก.ย.- 6 ต.ค. (5วัน) รามคำแหง/รัชโยธิน
 
หลักสูตร : INDESIGN CC
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic design มาก่อน ยกเว้นน.รที่ทำเกี่ยวกับโรงพิมพ์
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
51 เสาร์

10.00 - 17.00 (6)

14, 21 กันยายน

รามคำแหง/รัชโยธิน
 
หลักสูตร : Charecter Design (Photoshop , Illustrator)
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
5 อังคาร - ศุกร์ 10.00 - 16.00 (5) 3 - 5 กันยายน
รัชโยธิน
4 อาทิตย์ 10.00 - 1.00 (5) ปลายเดือนสิงหาคม รัชโยธิน
 
หลักสูตร : After Effect (Premiere CC12 ชม. ชำระเพิ่ม 3,600)
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Illustrator มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
Premiere
(Private)
พฤหัส - ศุกร์ 9.00-14.30(5) 29-30 สิงหาคม
ปิดรับสมัคร
รัชโยธิน
Premiere พฤหัส - ศุกร์ 9.00-13.00 (4) 5 - 6, 12 กันยายน (3วัน)
รัชโยธิน/รามคำแหง
After Effect เสาร์ 9.00-16.00 (6) 31 ส.ค-21 ก.ย
เหลือ 2 ที่นั่ง
รัชโยธิน
Premiere เสาร์ 9.00-16.00 (6) 28 ก.ย, 5ต.ค
รามคำแหง/รัชโยธิน
After Effect จันทร์ - พุธ* 9.00-13.00 (4) 2-4,9-11 ก.ย เหลือ3ที่นั่ง
รัชโยธิน
 
หลักสูตร : AUTOCAD
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
93 เสาร์ 9.00-16.30 (6.30) 31 ส.ค.-28 ก.ย. เหลือ 6 ที่นั่ง
รามคำแหง
128 อาทิตย์ 9.00-16.30 (6.30) 1- 29 ก.ย (5วัน)
เหลือ 2 ที่นั่ง
รัชโยธิน
 
หลักสูตร : 3D STUDIO MAX 2015
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic design มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
89 จันทร์ - ศุกร์ 9.30 - 16.30 (6)
28 ส.ค - 4 ก.ย(6วัน) รามคำแหง/รัชโยธิน
88 อาทิตย์ 9.30 - 16.30 (6) ต้นเดือนกันยายน (6วัน) รัชโยธิน
 
หลักสูตร : 3D STUDIO VIZ +Vray
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน photoshoop มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
94 อาทิตย์ 9.00 - 15.30 (5.3) 1 - 29 ก.ย. (5วัน)
รามคำแหง
93 อาทิตย์ 10.30 - 17.00 (5.3) 1-29 กันยายน (5วัน) รัชโยธิน
 
หลักสูตร : SOLIDWORKS
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
26 อาทิตย์ 9.00 - 16.00 (6) 1 - 22 ก.ย. รัชโยธิน/รามคำแหง
 
หลักสูตร : SketchUp
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
29 เสาร์-อาทิตย์ 9.00 - 16.00 (6) 14 -15 กันยายน รามคำเเหง
28 เสาร์-อาทิตย์ 9.00 - 16.00 (6) 7 - 8 กันยายน
รัชโยธิน
 
หลักสูตร : คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Microsoft Office)
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
91 พุธ - ศุกร์ 9.00 - 17.00 (7) 11 - 13 ก.ย. รามคำเเหง/รัชโยธิน
90 เสาร์ -อาทิตย์ 9.00 - 17.00 (7) 7 -8 , 14 ก.ย. รามคำเเหง/ รัชโยธิน
 
หลักสูตร : Microsoft Excel Advance 12 ชม.
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
8 เสาร์ 9.00 - 16.00 (6) 14 ,21 ก.ย. รามคำเเหง
 
หลักสูตร : DRAMWEAVER CC for Responsive Web Design
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ

เวลา

เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
133 เสาร์ - อาทิตย์ 9.30-16.30 น (6) ติดต่อเจ้าหน้าที่ รัชโยธิน
 
หลักสูตร : JOOMLA
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
3 เสาร์-อาทิตย์ 10.00-17.00 (6) ติดต่อเจ้าหน้าที่ รัชโยธิน
 
หลักสูตร : WORDPRESS
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
17 เสาร์ 10.00–17.00 (6) ติดต่อเจ้าหน้าที่ รัชโยธิน
 
 
 
 

  โรงเรียนคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการออกแบบเชิงศิลป์
เลขที่ 19/5-6 ซอยรามคำแหง 12 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240
© Copy Right Reserved 2005 . Since April 07. Line ID : artanddesignschool