ปิดทำการ : ทุกวันจันทร์

Hotline : 094-946-6495
081-446-0841

Line :artanddesignschool
เกี่ยวกับรร. : ผลงานที่ผ่านมา
 
ออกแบบกราฟฟิก
เหมาะสำหรับ
กราฟฟิกดีไซน์เนอร์ , Creative , AE , Art Director, คนที่สนใจงานด้านสื่อสิ่ง พิมพ์, สือโซเซียล, โทรทัศน์และภาพยนตร์
 
ออกแบบและสร้างเว็บไซต์
เหมาะสำหรับ
Web Developer, Web Designer , เจ้าของธุรกิจ
 
ตัดต่อและผลิตสื่อมัลติมีเดียโทรทัศน์ ภาพยนตร์ Motion Graghic, CG
เหมาะสำหรับ
editor , Producer , Production , นักโฆษณา
 
การ์ตูนอนิเมชั่นและออกแบบผลิตภัณฑ์
เหมาะสำหรับ
Animator, ผู้ที่สนใจออกแบบผลิตภัณฑ์
 
เขียนแบบและออกแบบสถาปัตยกรรม
เหมาะสำหรับ
มัณฑณกร, forman,วิศวกรรมโยธา, มัณฑณศิลป์, ผู้ที่สนใจออกแบบบ้าน, บู๊ธ คอนโด
 
คอร์สสำหรับบุคคลทั่วไป
เหมาะสำหรับ
บุคคลทั่วไป,ผู้เริ่มต้นใช้คอมพิวเตอร์
 
 
 
 
 
 
ตารางเดือนกรกฎาคม

update 23 มิ.ย

ระเบียบการเรียน การขอรับใบประกาศนียบัตร การชำระเงิน สาขารัชโยธิน สาขารามคำแหง
 
หลักสูตร : GRAPHIC DESIGN
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
       
578 อังคาร - ศุกร์ 9.00 - 15.00 (5) 23 ก.ค - 31 ก.ค รัชโยธิน
583 จันทร์ - ศุกร์ 9.00 - 16.00 (6) 8 - 12 ก.ค. รามคำแหง 12
/ รัชโยธิน
       

580

เสาร์ 9.00 - 15.00 (5) 29 มิ.ย -3 ส.ค.(Pho)
เหลือ 4 ที่นั่ง
รามคำแหง12
581 เสาร์ 9.30 - 15.30 (5) 6 ก.ค - 10 ส.ค รัชโยธิน
       
582 อาทิตย์ 9.00 - 15.00 (5) 7 ก.ค.-11 ส.ค.
รามคำแหง 12
584 อาทิตย์ 9.30 - 15.30 (5) 14 ก.ค-18 ส.ค (Ill) รัชโยธิน
 
หลักสูตร : เร่งรัดออกแบบ Adsโฆษณา 2 วัน (Workshop)
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
1 ส - อา 9.00 - 17.00 (7) 29 - 30 มิ.ย รามคำแหง/รัชโยธิน
2 อังคาร - พุธ 9.00 - 17.00 (7) 9 - 10 ก.ค รามคำแหง/รัชโยธิน
 
หลักสูตร : PHOTOSHOP CC For Graphic design
& Social Media ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
12 อาทิตย์ 9.00 - 15.00 น. 7 - 28 ก.ค.
รามคำแหง
13 อังคาร - ศุกร์ 9.00 - 15.00 น. 9 -12 ก.ค.
รามคำแหง
 
หลักสูตร : PHOTOSHOP ADVANCED
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
2 เสาร์ - อาทิตย์ 9.00 - 16.00 น. 6 - 7 กรกฏาคม รัชโยธิน
 
หลักสูตร : INFOGRAPHIC By Illustrator
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
5 อาทิตย์ 9.00 - 15.00 (5)

14 ,21 , 28 ก.ค.

รามคำแหง
4 อังคาร-พฤหัส 9.00 - 15.00 (5) ต้นกรกฏาคม รัชโยธิน
 
หลักสูตร : STICKER LINE
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
3 เสาร์ 9.00 - 15.00 (5) ต้นเดือนกรกฏาคม รัชโยธิน
4 อาทิตย์ 9.00 - 15.00 (5)

7 -28 ก.ค.(4วัน)

รามคำเเหง
2 อังคาร - ศุกร์ 9.30 - 15.30 (5) ต้นกรกฏาคม รามคำแหง
/ รัชโยธิน
 
หลักสูตร : GRAPHIC DESIGN ADVANCED
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic design มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
43 อาทิตย์ 9.00 - 16.00 (6) 14 ก.ค.-11ส.ค.(5วัน) รามคำแหง
/ รัชโยธิน
 
หลักสูตร : INDESIGN CC
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic design มาก่อน ยกเว้นน.รที่ทำเกี่ยวกับโรงพิมพ์
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
50 เสาร์ -อาทิตย์

10.00 - 17.00 (6)

29-30 มิถุนายน

รัชโยธิน
51 อาทิตย์

10.00 - 17.00 (6)

14, 21กรกฏาคม

รามคำแหง
 
หลักสูตร : Charecter Design (Photoshop , Illustrator)
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
5 อังคาร - ศุกร์ 10.00 - 16.00 (5) ต้นเดือนก.ค
รัชโยธิน
4 อาทิตย์ 10.00 - 16.00 (5) ต้นเดือนก.ค รัชโยธิน
 
หลักสูตร : After Effect (Premiere CC12 ชม. ชำระเพิ่ม 3,600)
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Illustrator มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
After Effect จันทร์-ศุกร์ 9.00-13.00 (4) 8 - 15 ก.ค.
รามคำแหง
/รัชโยธิน
Premiere พุธ - ศุกร์ 9.00-13.00 (4) 3 - 5 ก.ค.
รามคำแหง
/ รัชโยธิน
Premiere เสาร์ 9.00-16.00 (6) 13 , 20 ก.ค
เหลือ 4 ที่นั่ง
รัชโยธิน / รามคำแหง
After Effect เสาร์ 9.00-16.00 (6) 13 ก.ค - 3 ส.ค
รามคำแหง
/ รัชโยธิน
 
หลักสูตร : AUTOCAD
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
92 จันทร์ - ศุกร์ 9.00-16.30 (6.30) 1-5 ก.ค. (5 วัน)
รามคำแหง
/ รัชโยธิน
93 เสาร์ 9.00-16.30 (6.30) 13 ก.ค. - 10 ส.ค.
รามคำแหง
127 อาทิตย์ 9.00-16.30 (6.30) 7ก.ค-11 ส.ค (5วัน)
เหลือ 3 ที่นั่ง
รัชโยธิน
วันแรกนัดเรียนวันเสาร์ที่ 6 ก.ค แทนวันอาทิตย์ที่ 7ก.ค เวลา 9.00 - 16.30 น.ค่ะ (งดเรียน 7, 14 ก.ค. )
 
หลักสูตร : 3D STUDIO MAX 2015
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic design มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
89 จันทร์ - ศุกร์ 9.30 - 16.30 (6)
15 - 22 ก.ค. (6วัน) รามคำแหง
/ รัชโย
88 อาทิตย์ 9.30 - 16.30 (6)

ต้นเดือนกรกฏาคม

รัชโยธิน
 
หลักสูตร : 3D STUDIO VIZ +Vray
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน photoshoop มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
94 อาทิตย์ 9.00 - 15.30 (5.3) 7 ก.ค.-4 ส.ค.
รามคำแหง
93 เสาร์ 10.30 - 17.00 (5.3) ต้นเดือนกรกฏาคม รัชโยธิน
 
หลักสูตร : SOLIDWORKS
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
26 อาทิตย์ 9.00 - 16.00 (6) กลางเดือนกรกฏาคม รัชโยธิน
/ รามคำแหง
 
หลักสูตร : SketchUp
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
26 เสาร์ 9.00 - 16.00 (6) 6 ,13 ก.ค. รามคำเเหง /รัชโยธิน
 
หลักสูตร : คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Microsoft Office)
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
90 พุธ - ศุกร์ 9.00 - 17.00 (7) 3 - 5 กรกฏาคม รามคำเเหง/รัชโยธิน
91 อาทิตย์ 9.00 - 17.00 (7) 7,14,21 ก.ค. รามคำเเหง
88 เสาร์-อาทิตย์ 9.00 - 17.00 (7) 6, 13, 14 กรกฏาคม รัชโยธิน
 
หลักสูตร : Microsoft Excel Advance 12 ชม.
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
8 เสาร์-อาทิตย์ 9.00 - 16.00 (6) 29-30 มิ.ย. รามคำเเหง
 
หลักสูตร : DRAMWEAVER CC for Responsive Web Design
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ

เวลา

เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
133 เสาร์ อาทิตย์ 9.30-16.30 น (6) ติดต่อเจ้าหน้าที่ รัชโยธิน
 
หลักสูตร : JOOMLA
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
3 เสาร์-อาทิตย์ 10.00-17.00 (6) ติดต่อเจ้าหน้าที่ รัชโยธิน
 
หลักสูตร : WORDPRESS
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
17 เสาร์ 10.00–17.00 (6) 6, 13 ก.ค รัชโยธิน
 
 
 
 

  โรงเรียนคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการออกแบบเชิงศิลป์
เลขที่ 19/5-6 ซอยรามคำแหง 12 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240
© Copy Right Reserved 2005 . Since April 07. Line ID : artanddesignschool