ปิดทำการ : ทุกวันจันทร์

Hotline : 094-946-6495
081-446-0841

LINE ID: artanddesignschool

เกี่ยวกับโรงเรียน : ผลงานที่ผ่านมา

เรียนทวนฟรี 2 ปี   :   เรียบจบรับใบประกาศนียบัตรรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ    
 
 
 
ออกแบบกราฟฟิก
เหมาะสำหรับ
กราฟฟิกดีไซน์เนอร์, Creative,
AE, Art Director, คนที่สนใจงาน ด้านสื่อสิ่งพิมพ์, สือโซเซียล , โทรทัศน์ และภาพยนตร์
 
ออกแบบและสร้างเว็บไซต์
เหมาะสำหรับ
Web Developer, Web Designer
, เจ้าของธุรกิจที่สนใจทำเว็บไซต์
 
ตัดต่อและผลิตสื่อมัลติมีเดียโทรทัศน์ ภาพยนตร์ Motion Graghic, CG
เหมาะสำหรับ
editor, Producer, Production, นักโฆษณา
 
เกมส์มัลติมีเดียและอนิเมชั่น
เหมาะสำหรับ
Animator , ผู้พัฒนาเกมส์
 
เขียนแบบและออกแบบสถาปัตยกรรม
เหมาะสำหรับ
มัณฑณกร, forman, วิศวกรรมโยธา, มัณฑณศิลป์, ผู้ที่สนใจออกแบบบ้าน คอนโด บู๊ธ
 
คอร์สสำหรับบุคคลทั่วไป
เหมาะสำหรับ
บุคคลทั่วไป, ผู้เริ่มต้นใช้คอมพิวเตอร์
 
 
 
 
 
 
ตารางเดือนกรกฏาคม

update 17 ก.ค

ระเบียบการเรียน การขอรับใบประกาศนียบัตร การชำระเงิน สาขารัชโยธิน สาขารามคำแหง
 
   
 
หลักสูตร : GRAPHIC DESIGN
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
       
550 อังคาร - ศุกร์ 9.30 - 15.30 (5) 1 - 9 ส.ค.
รามคำแหง 12
551 จันทร์ - ศุกร์ 9.30 - 15.30 (5) 30 ก.ค - 6 ส.ค
รัชโยธิน
       

548

เสาร์ 9.00 - 15.00 (5) 21 ก.ค - 25 ส.ค
รามคำแหง12
549 เสาร์ 9.00 - 15.00 (5) 28 ก.ค - 1 ก.ย รัชโยธิน
       
549 อาทิตย์ 9.00 - 15.00 (5) 29 ก.ค.-2 ก.ย.

รามคำแหง 12
552 อาทิตย์ 13.30 - 18.30 (5) 5 ส.ค - 16 ก.ย รัชโยธิน
 
หลักสูตร : PHOTOSHOP CC For Graphic design & Social Media
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
11 อังคาร - ศุกร์ 9.00 - 15.00 (5) 7 - 10 ส.ค. รามคำเเหง12 / รัชโยธิน
9 เสาร์ 9.00 - 15.00 น. 4 ส.ค - 25 ส.ค รัชโยธิน
10 อังคาร - ศุกร์ 9.30 - 15.30 (5) 31 ก.ค - 3 ส.ค
เหลือ 6 ที่นั่ง
รัชโยธิน
 
หลักสูตร : INFOGRAPHIC By Illustrator
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
1 อังคาร - พฤหัส 9.00 - 15.00 (5) 7 - 9 ส.ค. รามคำเเหง12
2 อ, พฤ, ศ 9.00 - 15.00 (5) 21 , 23, 24 ส.ค รัชโยธิน
 
หลักสูตร : STICKER LINE
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
2 เสาร์ 9.00 - 15.00 (5) 4 - 25 ส.ค. รามคำเเหง12
3 อังคาร - ศุกร์ 9.00 - 15.00 (5) 7 -10 ส.ค. รามคำเเหง12
1 อาทิตย์ 9.00 - 15.00 (5) ต้นกันยายน รัชโยธิน
 
หลักสูตร : GRAPHIC DESIGN ADVANCED
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic design มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
42 อาทิตย์ 9.00 - 15.00 (5) 22 ก.ค. - 26 ส.ค. รามคำแหง
 
หลักสูตร : INDESIGN CC
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic design มาก่อน ยกเว้นน.รที่ทำเกี่ยวกับโรงพิมพ์
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
48 เสาร์ 10.00 -16.00 (5) 21, 28 กรกฏาคม
4, 11 สิงหาคม
เหลือ 1 ที่นั่ง
รัชโยธิน
 
หลักสูตร : Charecter Design (Photoshop , Illustrator)
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐานกราฟฟิกมาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
5 อังคาร - ศุกร์ 10.00 - 16.00 (5) 7 - 10 สิงหาคม
รามคำแหง / รัชโยธิน
4 อาทิตย์ 9.00 - 13.00 (4) ติดต่อเจ้าหน้าที่ รัชโยธิน
 
หลักสูตร : DRAMWEAVER CC for Responsive Web Design
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ

เวลา

เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
133 อาทิตย์ 9.30 - 16.30 น (6) ปลายเดือนสิงหาคม รัชโยธิน
 
หลักสูตร : JOOMLA
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
3 เสาร์ - อาทิตย์ 10.00 - 17.00 (6) ติดต่อเจ้าหน้าที่ รัชโยธิน
 
หลักสูตร : ADOBE MUSE (CC)
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
17 เสาร์ 9.00 – 17.00  (7) ติดต่อเจ้าหน้าที่ รัชโยธิน
 
หลักสูตร : WORDPRESS
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
17 เสาร์ 10.00 – 17.00  (6) ติดต่อเจ้าหน้าที่ รัชโยธิน / รามคำแหง
 

หลักสูตร : After Effect (Premiere CC12 ชม. ชำระเพิ่ม 3,000)
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic design มาก่อน

รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
Premiere เสาร์ 9.00 - 16.00 (6) 28 ก.ค.,4 ส.ค.
รามคำแหง 12
After Effect อังคาร - ศุกร์ 9.00 - 13.00 (4) 14 - 22 ส.ค.
รามคำแหง 12
After Effect อาทิตย์ 15.00 -19.00 (4) 29 ก.ค.-2 ก.ย.
รามคำแหง 12
Premiere อังคาร - พฤหัส 10.00 -14.00 (4) 24 -26 ก.ค
รามคำแหง 12
AFter Effect เสาร์ 9.00 - 16.00 (6) 28 ก.ค - 18 ส.ค รัชโยธิน
Premiere อังคาร - พฤหัส 9.00 -13.00 (4) 31ก.ค - 2 ส.ค
รัชโยธิน
Premiere * เสาร์ 9.00 - 16.00 (6) 28 ก.ค , 4 ส.ค
รัชโยธิน
 
หลักสูตร : AUTOCAD
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
88 จันทร์ - ศุกร์ 9.00 - 16.30 (6.30)

6 -10 สิงหาคม

รัชโยธิน
89 เสาร์ 9.00 - 15.30 (5.30) 21 ก.ค. -25 ส.ค.
เหลือ 6 ที่นั่ง
รามคำแหง 12
124 อาทิตย์ 10.00 - 16.30 (5.30) 22 ก.ค - 26 ส.ค
เหลือ 6 ที่นั่ง
รัชโยธิน
 
หลักสูตร : 3D STUDIO MAX 2013
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic design มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
87 อังคาร - ศุกร์ 10.00 - 16.00 (5)
14 - 23 ส.ค. รามคำแหง 12
88 จันทร์- ศุกร์ 9.00 - 16.00 (6)
1 - 8 สิงหาคม (6วัน) รัชโยธิน
89 อาทิตย์ 9.30 - 12.00,
13.00 - 16.30
22 ก.ค - 26 ส.ค
เหลือ 2 ที่นั่ง
รัชโยธิน
 
หลักสูตร : 3D STUDIO VIZ +Vray
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน photoshoop มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
92 เสาร์ 9.00- 15.30 (5.3) 21 ก.ค. - 18 ส.ค. รามคำเเหง12
91 จันทร์ -ศุกร์ 10.00 - 12.00
13.00 - 16.30 (5.3)
6 - 10 สิงหาคม (5 วัน) รัชโยธิน
90 อาทิตย์ 10.00 - 12.00
13.00 - 16.30 (5.30)
5 ส.ค - 2 ก.ย
เหลือ 3 ที่นั่ง
รัชโยธิน
 
หลักสูตร : SOLIDWORKS
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
20 เสาร์ 9.00 - 16.00 (6) 4 ส.ค - 25 ส.ค รัชโยธิน/ รามคำแหง
 
หลักสูตร : SketchUp
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
21 เสาร์ 9.00 - 16.00 (6) 11, 18 สิงหาคม
รามคำเเหง 12
20 เสาร์ 9.00 - 16.00 (6) 28 ก.ค , 4 ส.ค
รัชโยธิน
 
หลักสูตร : คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Microsoft Office)
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
76 เสาร์ 9.00 - 17.00 (7) 4 ,11,18 ส.ค
รามคำเเหง12
75 อังคาร -พฤหัส 9.00 - 17.00 (7) 24 -26 ก.ค.
เหลือ 6 ที่นั่ง
รามคำเเหง12
74 อาิทิตย์ 9.00 - 17.00 (7) 22 ก.ค, 29 ก.ค , 5 ส.ค
เหลือ 7 ที่นั่ง
รัชโยธิน
77 พุธ - ศุกร์ 9.00 - 17.00 (7) 8 -10 ส.ค รัชโยธิน
 
หลักสูตร :Microsoft Excel Advance 12 ชม.
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
6 เสาร์ -อาทิตย์ 9.00 -16.00 (6) 28 -29 ก.ค. รามคำเเหง
7 เสาร์ - อาทิตย์ 9.30 -16.30 (6) กลางเดือนสิงหาคม รัชโยธิน
 
 
 
 

  โรงเรียนคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการออกแบบเชิงศิลป์
เลขที่ 19/5-6 ซอยรามคำแหง 12 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240
© Copy Right Reserved 2005 . Since April 07. Line ID : artanddesignschool