ปิดทำการ : ทุกวันจันทร์

Hotline : 094-946-6495
081-446-0841

LINE ID: artanddesignschool

เกี่ยวกับโรงเรียน : ผลงานที่ผ่านมา

เรียนทวนฟรี 2 ปี   :   เรียบจบรับใบประกาศนียบัตรรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ    
 
 
 
ออกแบบกราฟฟิก
เหมาะสำหรับ
กราฟฟิกดีไซน์เนอร์, Creative,
AE, Art Director, คนที่สนใจงาน ด้านสื่อสิ่งพิมพ์, สือโซเซียล , โทรทัศน์ และภาพยนตร์
 
ออกแบบและสร้างเว็บไซต์
เหมาะสำหรับ
Web Developer, Web Designer
, เจ้าของธุรกิจที่สนใจทำเว็บไซต์
 
ตัดต่อและผลิตสื่อมัลติมีเดียโทรทัศน์ ภาพยนตร์ Motion Graghic, CG
เหมาะสำหรับ
editor, Producer, Production, นักโฆษณา
 
เกมส์มัลติมีเดียและอนิเมชั่น
เหมาะสำหรับ
Animator , ผู้พัฒนาเกมส์
 
เขียนแบบและออกแบบสถาปัตยกรรม
เหมาะสำหรับ
มัณฑณกร, forman, วิศวกรรมโยธา, มัณฑณศิลป์, ผู้ที่สนใจออกแบบบ้าน คอนโด บู๊ธ
 
คอร์สสำหรับบุคคลทั่วไป
เหมาะสำหรับ
บุคคลทั่วไป, ผู้เริ่มต้นใช้คอมพิวเตอร์
 
 
 
 
 
 
ตารางเดือนมิถุนายน

update 20 พ.ค

ระเบียบการเรียน การขอรับใบประกาศนียบัตร การชำระเงิน สาขารัชโยธิน สาขารามคำแหง
 
 
หลักสูตร : GRAPHIC DESIGN
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
       
546 อังคาร - ศุกร์ 9.30 - 15.30 (5) 5 - 13 มิ.ย.
เหลือ 7 ที่นั่ง
รามคำแหง 12
548 จันทร์ - ศุกร์ 9.00 - 15.00 (5) 1 - 8 มิ.ย
เหลือ 8 ที่นั่ง
รัชโยธิน
       

544

เสาร์ 9.00 - 15.00 (5) 2 มิ.ย -7 ก.ค. รามคำแหง12
542 เสาร์ 9.00 - 15.00 (5) 2 มิ.ย -7 ก.ค. รัชโยธิน
       
545 อาทิตย์ 9.00 - 15.00 (5) 3 มิ.ย.- 8 ก.ค.(ill)
เหลือ 6 ที่นั่ง

รามคำแหง 12
549 อาทิตย์ 9.00 - 15.00 (5) 27 พ.ค.-1 ก.ค (pho)
เหลือ 6 ที่นั่ง
รัชโยธิน
 
หลักสูตร : PHOTOSHOP CC For Graphic design & Social Media
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
9 อังคาร - ศุกร์ 9.00 - 15.00 (5) 5 - 8 มิ.ย. รามคำเเหง12 /รัชโยธิน
8 จันทร์ - พฤหัส 9.00 - 15.00 (5) 12 - 15 มิ.ย รัชโยธิน
10 เสาร์
อาทิตย์
9.00 - 13.00 (4) เสาร์ 2 มิ.ย
อาทิตย์ 3, 10, 17, 24 มิ.ย
รัชโยธิน
 
หลักสูตร : INFOGRAPHIC By Illustrator
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
1 เสาร์ 9.00 - 15.00 (5) 2 มิ.ย -16 มิ.ย รัชโยธิน
2 อังคาร - พฤหัส 9.00 - 15.00 (5) 5 - 8 มิถุนายน รามคำเเหง12 / รัชโย
 
หลักสูตร : GRAPHIC DESIGN ADVANCED
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic design มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
42 อาทิตย์ 9.00 - 16.00 (5) 3 มิ.ย - 8 ก.ค รามคำแหง
41 อาทิตย์ 10.00 - 16.00 (5) ต้นมิถุนายน รัชโยธิน
 
หลักสูตร : INDESIGN CC
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic design มาก่อน ยกเว้นน.รที่ทำเกี่ยวกับโรงพิมพ์
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
48 เสาร์ 10.00 - 12.00
13.00 - 16.00 (5)
2 - 23 มิถุนายน
เหลือ 6 ที่นั่ง
รัชโยธิน
 
หลักสูตร : Charecter Design (Photoshop , Illustrator)
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐานกราฟฟิกมาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
4 อังคาร - ศุกร์ 10.00 - 16.00 (5) 5 - 8 มิถุนายน
รามคำแหง / รัชโยธิน
5 อาทิตย์ 9.00 - 13.00 (4) ต้นมิถุนายน รัชโยธิน
 
หลักสูตร : DRAMWEAVER CC for Responsive Web Design
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ

เวลา

เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
133 อาทิตย์ 9.30 - 16.30 น (6) 24 มิ.ย - 15 ก.ค รัชโยธิน
 
หลักสูตร : JOOMLA
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
3 เสาร์ - อาทิตย์ 10.00 - 17.00 (6) ติดต่อเจ้าหน้าที่ รัชโยธิน
 
หลักสูตร : ADOBE MUSE (CC)
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
17 เสาร์ 9.00 – 17.00  (7) 16, 23 มิถุนายน รัชโยธิน
 

หลักสูตร : After Effect (Premiere CC12 ชม. ชำระเพิ่ม 3,000)
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic design มาก่อน

รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
Premiere เสาร์ 9.00 - 16.00 (6) 2 , 9 มิ.ย.
รามคำแหง 12
After Effect อังคาร์ - ศุกร์ 9.00 - 13.00 (4) 5 - 13 มิ.ย.
รามคำแหง 12
After Effect อาทิตย์ 15.00 -19.00 (4) 27 พ.ค. -1ก.ค.
รามคำแหง 12
Premiere พุธ - ศุกร์ 9.00 - 13.00 (4) 30 พ.ค -1 มิ.ย
รามคำแหง 12
AFter Effect เสาร์ 9.00 - 13.00 (4) 9 - 30 มิถุนายน รัชโยธิน
Premiere อาทิตย์ 9.00 - 13.00 (4) 27 พ.ค, 3และ10 มิ.ย
เหลือ 6 ที่นั่ง
รัชโยธิน
After Effect จันทร์ - ศุกร์ 9.00 - 13.00 (4) 8 - 15 มิ.ย
เหลือ 6 ที่นั่ง
รัชโยธิน
 
หลักสูตร : AUTOCAD
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
88 อังคาร - ศุกร์ 10.00 - 16.30 (5.30)

5 - 13 มิ.ย.

รามคำเเหง
87 เสาร์ 9.00 - 15.30 (5.30) 9 มิ.ย.- 14 ก.ค.
เหลือ 7 ที่นั่ง
รามคำแหง 12
123 อาทิตย์ 10.00 - 16.30 (5.30) 3 มิ.ย - 8 ก.ค (6วัน)
เหลือ 2 ที่นั่ง
รัชโยธิน
 
หลักสูตร : 3D STUDIO MAX 2013
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic design มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
89 อังคาร - ศุกร์ 10.00 - 16.00 (5)
5 - 14 มิ.ย. รามคำแหง 12
88 เสาร์ 10.00 - 12.00 (2)
13.00 - 17.00 (4)
9 มิ.ย - 14 ก.ค รัชโยธิน
87 จันทร์- ศุกร์ 9.00 - 16.00 (6)
1 - 8 มิ.ย รัชโยธิน
 
หลักสูตร : 3D STUDIO VIZ +Vray
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน photoshoop มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
90 เสาร์ 15.00 - 19.00 (4) 9 มิ.ย. -21 ก.ค. รามคำเเหง12
89 อาทิตย์ 9.00 - 15.30 (5.30)
วันแรกเรียน 5 ชม.
17 มิ.ย - 15 ก.ค (5วัน)
เหลือ 4 ที่นั่ง
รัชโยธิน
91 จันทร์ -ศุกร์ 10.00 - 12.00
13.00 - 16.30 (5.3)
11 - 15 มิ.ย (5วัน) รัชโยธิน
 
หลักสูตร : SOLIDWORKS
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
18 เสาร์ 15.00 -19.00 (4) 2 มิ.ย.-7 ก.ค. รามคำแหง 12
19 อังคาร - ศุกร์ 10.00 - 12.00 (2)
13.00 - 17.00 (4)
12 - 15 มิ.ย รัชโยธิน
 
หลักสูตร : SketchUp
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
19 เสาร์ - อาทิตย์ 9.00 - 16.00 (6) 16-17 มิ.ย
เหลือ 8 ที่นั่ง
รามคำเเหง 12
18 เสาร์ - อาทิตย์ 9.00 - 16.00 (6) 9 -10 มิ.ย
เหลือ 7 ที่นั่ง
รัชโยธิน
 
หลักสูตร : คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Microsoft Office)
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
72 อาทิตย์ 9.00 - 17.00 (7) 3,10,17 มิ.ย.
รามคำเเหง12
70 อังคาร -พฤหัส 9.00 - 17.00 (7) 22-24 พ.ค.
เหลือ 2 ที่นั่ง
รามคำเเหง12
71 เสาร์ 9.30 - 17.30 (7) 26 พ.คและ 2, 9 มิ.ย
เหลือ 7 ที่นั่ง
รัชโยธิน
 
หลักสูตร :Microsoft Excel Advance 12 ชม.
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
6 อาทิตย์ 9.00 -16.00 (6) 27 พ.ค.,3 มิ.ย. รามคำเเหง12
7 เสาร์ 9.00 -16.00 (6) 9, 16 มิถุนายน รัชโยธิน
 
 
 
 

  โรงเรียนคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการออกแบบเชิงศิลป์
เลขที่ 19/5-6 ซอยรามคำแหง 12 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240
© Copy Right Reserved 2005 . Since April 07. Line ID : artanddesignschool