ปิดทำการ : ทุกวันจันทร์

Hotline : 062-248-9299
081-446-0841

LINE ID: artanddesignschool

เกี่ยวกับโรงเรียน : ผลงานที่ผ่านมา

เรียนทวนฟรี 2 ปี   :   เรียบจบรับใบประกาศนียบัตรรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ    
 
 
 
ออกแบบกราฟฟิก
เหมาะสำหรับ
กราฟฟิกดีไซน์เนอร์, Creative , AE ,
Art Director, คนที่สนใจงานด้านสื่อ สิ่งพิมพ์ , โทรทัศน์ และภาพยนตร์
 
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
เหมาะสำหรับ
Web Developer, Web Designer, เจ้าของธุรกิจทุกขนาดที่สนใจทำเว็บไซต์
 
ตัดต่อและผลิตสื่อมัลติมีเดียโทรทัศน์ ภาพยนตร์ Motion Graghic, CG
เหมาะสำหรับ
editor, Producer, Production, นักโฆษณา
 
เกมส์มัลติมีเดียและอนิเมชั่น
เหมาะสำหรับ
Animator,ผู้พัฒนาเกมส์และพัฒนาเว็บไซต์
 
เขียนแบบและออกแบบสถาปัตยกรรม
เหมาะสำหรับ
มัณฑณกร, forman, วิศวกรรมโยธา, มัณฑณศิลป์,ผู้ที่สนใจออกแบบบ้าน คอนโด
 
คอร์สสำหรับบุคคลทั่วไป
เหมาะสำหรับ
บุคคลทั่วไป, ผู้เริ่มต้นใช้คอมพิวเตอร์
 
 
 
 
 
 
ABOUT US
 

โรงเรียนคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการออกแบบเชิงศิลป์
(Computer Graphic and Art Design School) รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ ใช้ชื่อชื่อย่อว่า
"อาร์ต แอนด์ ดีไซน์" เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ต้นปี 2547  เราพัฒนาหลักสูตรและทีมสอนอย่างต่อเนื่องจนถึงวันนี้
มี  2  สาขา  
* สาขารามคำแหง 12  
* สาขารัชโยธิน     

ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง จากทีมสอนที่มีคุณภาพ เราจึงปรับหลักสูตรให้ เข้ากับความต้องการของผู้เรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  พร้อมทั้งแนวคิดหลักการทำงาน เทคนิคต่างๆ  จากประสบการณ์ มาดัดแปลเป็นหลักสูตร    เพื่อให้มั่นใจว่า.... ผู้ที่ผ่านการอบรมไปแล้วสามารถนำไปใช้งานได้จริง   นอกจากนี้ยังได้รับ ใบประกาศนียบัตรรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ  และกลับมาเรียนทวนได้ 2 ปี  ฟรี!!

เป้าหมายของโรงเรียน

  • แหล่งพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้  ความคิดเห็น ประสบการรณ์และให้คำแนะนำระหว่างกลุ่มคนที่ทำงานด้านคอม พิวเตอร์กับผู้ที่เริ่มสนใจ
  • ต้องการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและศักยภาพ
  • ต้องการต่อยอดให้นักกราฟฟิกและส่งเสริมให้กราฟฟิกโตอย่างต่อเนื่อง
 
  การดำเนินการและผลงานที่ผ่านมา
 
ปี 2547 จัดตั้งโรงเรียนคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการออกแบบเชิงศิลป์ (Computer Graphic and Art Design School) หรือ Artanddesign School ภายใต้การรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสาขาแรกที่ รามคำแหง 12  
   
ปี 2548 - อบรมนอกสถานที่ครั้งแรกให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตร Graphic design , Indesign , Flash Professional และ 3D Studio Max โดยไป สอนให้ที่มหาวิทยาลัย
   
ปี 2549 - ได้เปิดหลักสูตรใหม่ 2d Animation, การวาดการ์ตูนสำหรับเด็ก , Flash Action Script
- ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีที่ 2 อบรมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ ใช้สถานที่ ของสาขารามคำแหงในการอบรม เนื่องจากตึกอาคารเรียนของมหาวิทยาลัย กำลังปรับปรุง
   
ปี 2550 - อบรม Indesign ให้กับบริษัท ดาวฤกษ์
- อบรมนอกสถานที่ต่างจังหวัดที่แรก คือ บริษัท THAIGEMS จ.จันทบุรี อบรมการ RETOUCH JEWELERY
   
ปี 2551 - เปิดสาขาใหม่ สาขาเมเจอร์รัชโยธิน เป็นสาขาที่ 2 จนถึงปัจจุบัน
   
ปี 2552 - ได้รับเกียรติจากสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ให้ทางโรงเรียนจัดคอร์สอบรมหลักสูตร Graphic Design , Graphic Design Advance, 3D Studio max, 3D Studio Viz, ในปีแรก
   
ปี 2553 - ประสบความสำเร็จในการจัดสัมมนาครั้งแรกในหัวข้อ Indesign for magazine รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2
- ได้รับเกียรติอบรมให้สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ปีที่ 2 2 ปีซ้อน ในหัวข้อ"การตัดต่อ VDO และการ สร้าง Effect เพื่องานโทรทัศน์
- ได้รับเกียรติจากบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา ส่งพนักงานมาอบรมหลักสูตร After Effect จำนวน 25 ท่าน โดยแบ่ง การอบรมเป็น 3 รุ่น
- ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ไปบรรยายเรื่อง “การพัฒนาบทเรียน (E-learning)” การใช้
งาน โปรแกรม 3D Studio Max, Flash Action Script, Indesign ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ให้กับเจ้าหน้าที่และคณะอาจารย์ เมื่อวันที่ 3-30 มีนาคม 2553
- ได้รับเกียรติจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อบรมเจ้าหน้าที่กว่า 20 ท่านเมื่อ 21-22 ธ.ค 2553 ในหัวข้อ การRetouch ภาพถ่าย
- นอกจากนั้นยังมีหน่วยงานราชการ อาทิเช่น การไฟฟ้า, กรมตำรวจแห่งชาติ, กระทรวงหมาดไทยเป็นต้น
   
ปี 2554 - เปิดหลักสุตรใหม่ 2 หลักสูตร คือ Character design และ Solid work
- ได้รับเกียรติอบรมจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ม.อ.)เชิญไปบรรยาย หลักสูตร PHP & MySQL , Flash
Professional, Flash Action Script เมื่อวันที่ 7-17 ก.พ 2554
   
ปี 2557 - ได้รับเกียรติจากบริษัทแพนดอร่า แบรนด์เครื่องประดับหรูจากประเทศเดนมาร์ก ผู้สร้างสรรค์เครื่องประดับอัญมณี ชั้นนำเชิญไปอบรมหลักสูตร Graphic Design 36 ชั่วโมงให้กับพนักงานบริษัท เมื่อวันที่ 20 ก.พ - 14 มี.ค 2557
- ได้รับเกียรติจากจากสำนักงานสภาเลขาธิการ (Office Of The Education Council) ให้ไปอบรมการ ใช้งานโปรแกรม Indesign 12 ชั่วโมงให้กับผู้เข้าอบรม 15 ท่าน เมื่อวันที่ 6 - 7 มี.ค 2557
- ได้รับเกียรติจากกลุ่มบริษัทไทยอีสเทิร์น ชลบุรี ให้ไปอบรมการใช้งานโปรแกรม Premiere ให้กับเจ้าหน้าที่ จำนวน 30 ท่าน เมื่อวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 29 - 30 มี.ค 2557
- ได้รับเกียรติจากจากองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยได้เข้าอบรมหลักสูตรIndesign 18 ชั่วโมง ผู้เข้าอบรม 9 ท่าน เมื่อวันที่ 23 - 25 เมษายน 2557
- ได้รับเกียรติจากบริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด ได้ส่งพนักงานเข้าอบรม 7 ท่านในหลักสูตร Creative Workshop กับทางโรงเรียน
- ได้รับเกียรติจากบริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ได้ส่งเจ้าหน้าที่อบรมหลักสูตร Graphic Design , Graphic Design Advance และ Creative Workshop
- ได้รับเกียรติจากกลุ่มบริษัทซีดีจี ให้ไปอบรมการใช้งานโปรแกรม Illustrator ที่บริษัท
- ได้รับเกียรติจากสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้เชิญทางโรงเรียนไปเป็นวิทยากรอบรมการตัดต่อวีดีโอด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro
   
ปี 2558 - ได้รับเกียรติจากสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ให้ไปบรรยาย ในหัวข้อ Creative Workshop
- ได้รับเกียรติจากกลุ่มบริษัทซีดีจี ปีที่ 2 2 ปีซ้อน ให้ไปอบรมการใช้งาน Flash Professional
- ได้รับเกียรติจากบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ส่งพนักงานมาอบรม 3 รุ่นติดต่อกัน
- ได้รับเกียรติจากบริษัทไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด จ. ชลบุรี ได้เชิญทางโรงเรียนเป็นวิทยาการอบรมการใช้ งานโปรแกรม Adobe Indesign ผุ้เข้าอบรม 12 ท่าน เมื่อวันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2558
- ได้รับเกียรติจากสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ให้ทางโรงเรียนจัดคอร์สอบรมหลักสูตร Graphic Design , Graphic Design Advance, 3D Studio Viz เป็นปีที่ 3
- ได้รับเกียรติจากบริษัท บอย เทคโนโลยี (ประเทศไทย จำกัด) จ.ชลบุรี ได้เชิญทางโรงเรียนเป็นวิทยากรอบรม การใช้งานโปรแกรม Autocad เมื่อวันที่ 24 -27 พ.ย 2558 และโปแกรม Illustrator เมื่อวันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2558
-  พัฒนาหลักสูตร Solidworks ต่อยอดการออกแบบขั้นสูง เป็นหลักสูตรใหม่ ชื่อ "หลักสูตร Sheet Metal" และเปิดอบรมรุ่น 1 ไปเมื่อปลายปี 2558
   
ปี 2559 - เปิดหลักสูตรออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ใหม่ 3 หลักสูตร คือหลักสูตร Adobe Muse 14 ชม. , หลักสูตร Joomla 12 ชม.และและหลักสูตร Web modern Design 36 ชม.
- เปิดหลักสูตรเกี่ยวกับ 2D Animation สำหรับเด็ก ๆ คือหลักสูตร toonboom 20 ชั่วโมง รุ่นแรกไปเมื่อวันที่ 20 - 30 พฤษภาคม 2559 (ชมภาพ)
- ได้รับเกียรติจากธนาคารมิซูโฮ ส่งบุคคลากรเข้าอบรมหลักสูตร Web modern Design รุ่นแรกเมื่อวันที่ 19 มี.ค - 23 เม.ย 2559
- ได้รับเกียรติจากบริษัท เอโค ริง (ไทยแลนด์)จำกัด ส่งพนักงานมาอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น กับทางโรงเรียน 2 รุ่นติดกัน รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 18,19,25 เมษายน 2559 และ รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 3,9,17 พฤษภาคม 2559 (ชมภาพ)
- ได้รับเกียรติจากบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ส่งพนักงานมาอบรมหลักสูตร Graphic Design เมื่อวันที่ 30 เม.ย - 11 มิ.ย 2559
- ได้รับเกียรติจากบริษัทติยะไพบูลย์ ส่งพนักงานมาอบรมหลักสูตร Autocad เมื่อวันที่ 7 พ.ค - 25 มิ.ย 2559
- ได้รับเกียรติจากบริษัทไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด จ. ชลบุรี ปีที่ 2 ปีซ้อน ได้เชิญทางโรงเรียนเป็นวิทยากร อบรมการใช้งานโปรแกรม Adobe Indesign Advance 12 ชั่วโมง ผุ้เข้าอบรม 13 ท่าน เมื่อวันที่ 9 - 10 พฤษภาคม และอบรมการใช้งานโปรแกรม Adobe Illustrator 14 ชั่วโมง ผู้เข้าอบรม 14 ท่าน เมื่อวันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2559 (ชมภาพ)
- ได้รับเกียรติจากการประปานครหลวง สำนักงานใหญ่ ให้ทางโรงเรียนจัดคอร์สอบรมหลักสูตร 3 หลักสูตรได้แก่ หลักสูตร Premiere ให้ผู้เข้าอบรม 5 ท่านเมื่อวันที่ 14 -15 พ.ค , หลักสูตร Graphic design 6 ท่าน เมื่อวันที่ 4 มิ.ย - 9 ก.ค และหลักสูตร After Effect (กำลังอยู่ในระหว่างจัดวันเรียน)
- ได้รับเกียรติจากบริษัทไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด ส่งพนักงานอบรมหลักสูตร Premiere เมื่อวันที่ 11,18 มิถุนายน 2559 (ชมภาพ)
- ได้รับเกียรติจากบริษัท ไลอ้อน สเตทส์ จำกัด ได้เชิญทางโรงเรียนเป็นวิทยาการอบรมการใช้ งานโปรแกรม Adobe Indesign กับทางโรงเรียน เมื่อวันที่ 13 - 16 มิถุนายน 2559
   
  ...ทางโรงเรียนขอขอบคุณทุกหน่วยงาน ที่ให้การสนับสนุนทางโรงเรียนด้วยดีเสมอมา ...
 
 
 

  โรงเรียนคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการออกแบบเชิงศิลป์
เลขที่ 19/5-6 ซอยรามคำแหง 12 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240
© Copy Right Reserved 2005 . Since April 07. Line ID : artanddesignschool